top of page
light background -resources.jpg

ब्रह्म से शिव बाबा पधारे

Brahm Se Shiv Baba Padhare

Brahm Se Shiv Baba Padhare
00:00 / 01:04

Artists

BK Mahendra Kapoor

Lyrics

Om (2) Brahm Se Shiv Baba Padhare, Bolte Dhwani Om... (2) Brahma Mukh se Madhur Vaani, Bolte Dhwani Om... Brahm Se Shiv Baba Padhare...Om...Om... Om Ki Is Madhur Dhwani se, Kiya Parivartan... Prem Shanti Sikha ke Badla, Sabhi ka Jeevan... Aadi Dev Prajapita Shri, Bolte Dhwani Om... Brahma Mukh se Madhur Vaani, Bolte Dhwani Om... Brahm Se Shiv Baba Padhare...Om...Om... Sohni Soorat, Mohni Moorat, Gyan ke Moti... Bhavya Mukh par Chandrama-Si, chamakti Jyoti... Divya Darshan, Divya Vaani, Bolte Dhwani Om... Brahma Mukh se Madhur Vaani, Bolte Dhwani Om... Brahm Se Shiv Baba Padhare....Om...Om... Vishwa mein thi Paap ki jab Ghata chhai... Tab vibhuti aap jaisi, Dharti pe Aayi... Ek Taar me bandh ke saare, Bolte Dhwani Om... Brahma Mukh se Madhur Vaani, Bolte Dhwani Om... Brahm Se Shiv Baba Padhare...Om...Om... Brahma Mukh se Madhur Vaani, Bolte Dhwani Om... Brahm Se Shiv Baba Padhare...Om...Om...Om....Om...
music and light
bottom of page